ELEKTRONİK ALETLERE OLAN ETKİLERİ

Elektronik aletlere olan etkileri

İnsan sağlığıyla beraber çevre sağlığı açısından da hayati öneme sahip olan su, içerisindeki kireç oranına bağlı olarak sertleşir. Sert su ise insan sağlığından elektronik aletlere, giysilerden tarıma kadar temas ettiği her şeye zarar verir. Özellikle günlük hayatta sıklıkla kullanılan ve suyla yüksek temasa sahip olan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kettle ve elektrikli çaydanlık gibi aletler, kirecin zararlarına doğrudan maruz kalır. Bu da zaman içinde pek çok problemi beraberinde getirir.

Kirecin Elektronik Aletlere Verdiği Zararlar

Sert su, birçok farklı aksama sahip olduğu için çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi gibi beyaz eşya olarak sınıflandırılan elektrikli aletlere yüksek oranlarda zararlar verebilir. Bu yüzden makineler, dışarıdan temiz ve sorunsuz görünse de aynı durum iç aksamı için geçerli değildir.

Örneğin; yaygın olarak bilinenin aksine kireç nedeniyle sadece rezistans etkilenmez; suyun makineye girişinden ısınmasına ve boşaltılmasına kadar geçen süreçte temas ettiği tüm noktalar ciddi zarar görür. Kirecin elektronik aletlere verdiği tüm zararlar ise iki başlık altında incelenebilir.

Kireç Makinelere Giden Suyun Tazyikini Değiştirir

Çamaşır ve bulaşık makinelerinin en temel işlevi sayılan yıkama adımını gerçekleştirebilmeleri için yeterli miktarda ve tazyikte su geçişine ihtiyaçları vardır. Ancak kireç, suyun geçtiği hortuma ilk başlarda mikroskobik boyutlarda tutunurken zamanla beyaz bir katman halini alır. Bu da suyun geçiş oranını ve hızını azaltarak yıkama veriminin düşmesine neden olur. Tahmin edilebileceği gibi sert su, yalnızca makinelerin belirli noktalarına değil geçtiği her yere zarar verir.

Sert Su Makinelerin Rezistanslarını Kireçle Kaplar

Özellikle reklamlarda sıkça belirtilen rezistans arızası, kirecin en çok zarar verdiği noktalardan biridir. Gerek çamaşır gerek bulaşık makinelerinde suyun ısınmasını sağlayan rezistanslar, zaman içinde kireçle kaplandıkça bu işlevlerini yitirir. Suyu gereken hızda ve derecede ısıtamayan rezistanslar da ekstra enerji tüketiminin yanı sıra hijyen açısından da çeşitli problemlere yol açabilir. Bunun sonucunda elektrik faturası artmasına rağmen temizlikten aldığınız verim düşer.