KİRECİN TARIMA OLAN ETKİLERİ

Kirecin, tarıma olan etkileri

Kirecin elektrikli aletlere ve insan sağlığına verdiği zararlar yaygın olarak bilinse de tarımla ilgili kısmı yeterince gündeme gelmez ya da göz ardı edilir. Ancak tükettiğimiz besinlerin kalitesini doğrudan etkileyen kireç, sağlıklı ve doğal beslenme düzeyini düşürerek büyük ölçüde risk oluşturur. Bu nedenle kireçli suyla sulama konusunda dikkatli olunmalı; sulama suyu kriterleri eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir. Sulama suyu standartları uygulanmadığında insan sağlığının dışında tarımsal verim de risk altına girer.

Sulama Suyu Kriterleri Nelerdir?

Tarımsal sulama suyu kriterleri, sulanacak alana ve bitkiye bağlı olarak çeşitli açılardan değişiklik gösterebilse de temel anlamda dört farklı detaya önem verilir. Bunlar;

  • Suyun havalandırılmış olması. Yer altı sularında bitkilerin gelişimini olumsuz yönde etkileyen gazlar bulunabildiği için suların kullanılmadan önce havuzlarda havalandırılması gerekir. Havalandırılan sular, içerisindeki gazlardan ayrışırken ek olarak ideal sıcaklık değerlerine de ulaşır.
  • Madensel maddeler içermemesi. Yer altı sularının içinde birikmiş gazlar dışında madensel maddeler de bulunabilir. Bu maddeler, az miktarda olduğunda bitkilerin gelişimi için olumlu sonuçlar verse de miktarları arttıkça toksik etki yaratmaya başlar.
  • Tuz veya soda bulundurmaması. Deniz sularından dolayı bilindiği gibi su kaynaklarının çok büyük bir kısmı tuz içerir. Ancak sudaki tuz miktarının fazlalığı, toprak ve bitkiler için fayda yerine zarar sağlar. Bu yüzden bitkilerin sulanacağı kaynaklar seçilirken çok dikkatli olunmalıdır.
  • Soğuk ya da sıcak olmaması. Sulama kaynakları, genellikle durağan ve soğuk sulardan oluştuğu için toprakta ve bitkilerde şok etkisi yaratabilir. Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için sulama suyunun ne çok soğuk ne de çok sıcak olmasına dikkat edilmelidir.

Kireç bir mineral bileşeni olduğu için madensel maddeler kriteri altında yer alır ve diğer madensel maddelerle birlikte sulama suyunda yüksek oranda bulunmamalıdır. Aksi takdirde hem toprağın hem bitkilerin zarar görmesine neden olabilir.

Sulama Suyundaki Kireci Nasıl Önleriz?

Tarım alanlarında kireç oluşumunu önleme yöntemlerinin başında sulama suyu filtresi gelir. Yalnızca kireç için değil; suyla birlikte toprağa ve bitkilere ulaşmaması istenen diğer maddeler için de kullanılan filtreler, sahip oldukları teknoloji ve formlara bağlı olarak disk filtreler, elek filtreler ya da gravel filtreler gibi çeşitlere ayrılır. Bu filtreler sayesinde sulama suyu kalitesi ile birlikte gıda kalitesi ve tarımsal verim de artar. Diğer yandan sulama suyundaki kireçle mücadele için kullanılan yöntemler yalnızca filtre ile sınırlı kalmaz; aynı zamanda Ters Ozmoz Cihazı ya da Frekans Tekniği gibi farklı yöntemler de içerir.

Kirecin Gıdalara Zararı Nelerdir?

Kirecin gıdalara verdiği zararlar, özellikle sulama aşamasıyla birlikte başlar. Kireçli suyla sulama sonucunda tozlanma, döllenme, çiçeklenme ya da meyve dönemindeki bitki, gereğinden fazla mineral ve magnezyuma maruz kalarak bu süreçlerini tamamlayamayabilir.

Sonuç olarak mevcut bitkilerin kalitesi dışında üretim aşamalarındaki verim de düşeceği için ciddi oranda maddi kayıplar oluşabilir. Bitkiler, kireçli suyla yetiştirilmeye devam ettiklerinde ise tarımsal verim açısından yaşanabilecek kayıplarla beraber yetiştirilen bitkilerin de tadından boyutuna birçok konuda eksiklikler gözlemlenebilir.

Gıdalardaki Kireci Nasıl Önleriz?

Gıdaların sulama ve yetiştirilme süreçlerinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları, kirecin yaratabileceği problemleri önlemek konusunda etkili olsa da bu durum özellikle organik gıda yetiştirilen tarım alanları için geçerli değildir. Haliyle gıdalardaki kireci önlemek için ilk olarak sulama suyu kriterlerine önem verilmeli; bu doğrultuda sulama suyu analizi yapılmalı ve sulama suyu pH değeri gibi detaylara özen gösterilmelidir. Böylece ekstra filtrelere ya da kimyasal ilaçlara gerek kalmadan çok daha sağlıklı ve doğal gıdalar elde edilebilir.